historie egyptské mau

egyptská mau a dotek ze starověkého Egypta

Společné soužití egyptské Mau s člověkem vzniklo před dávnými časy ve starém Egyptě kolem 4000 let př.n.l. Tehdy začali vznikat první trvalé osídlení podél Nilu a díky tomu začalo zřejmě první vzájemné úzké a dlouhodobé soužití s malými kočkami rodu Felis. Mau je údajně jediné přírodně tečkované plemeno, které se v té době dobrovolně přidalo k člověku. Pravděpodobně první domácí kočky (Latinsky: Felis sylvestris catus) se vyvinuly z malých divokých koček žijících v té době ve starém Egyptě a malé divoké kočky (Felis sylvestris lybica) podobné dnešním druhům ze severní Afriky. Důvodem proč se tyto volně žijící kočky přibližovali k sídlům bylo hojné množství hlodavců poblíž obydlí a obilných zásob na kterých byli Egypťané životně závislí. Jejich oblíbenost byla také pro jejich zdatné lovení hadů a štírů. Egypťané pochopili jejich užitečnost a tak začal mezi starými Egypťany a Mau symbiotický vztah, který velmi rychle přerostl v kult.

Egyptský kult koček dosáhl absolutního vrcholu v egyptském náboženství asi 2000 let př.n.l. Egypťané uctívali boha Slunce Re který se sám projevuje v podobě strakaté kočky - velký kocour. Každou noc Ra na cestě do podsvětí čelí svému nepříteli hadu Apophis, kterého zabije nožem a tím zajistí každé ráno návrat slunce. Pozěji uctívali staří Egypťané Bohyni Bastet jako posvátná kočka a byla uctívána jako bohyně. Naštěstí se dochovalo mnoho krásných bronzových soch zachovaných z tohoto období. Bastet je znázorněna s dlouhými elegantními končetinami s linkami kolem očí nápadně připomínající současnou Mau.

Éra Mint a Miu jsou staroegyptské výrazy pro kocoura a kočku a začala tak, že podle starého orientálního příběhu si jeden svatý lev zdříml a z nosu mu vyskočila tato dvě malá koťata. Od té doby se o blaho svatých strážců chrámu starala celá kasta kněžích. Slovo Mau je odvozeno ze starých jazyků Egypťanů a znamená Kočka.

Nejstarší důkaz ohledně soužití koček a starověkých Egypťanů pochází z hrobu se zbytky člověka, některými nástroji, s gazelou a s kočkou z roku 4000 let př.n.l. Nástroje naznačují, že šlo o řemeslníka, gazela je vnímána jako potrava pro posmrtný život a kočka po boku muže naznačuje, že jde o naději, že by mohla doprovázet své majitele do posmrtného života jako domácí mazlíček.

Egyptské Mau se těšily velké úctě a špatné zacházení s nimi, zranění nebo usmrcení svatého zvířete se přísně trestalo. Majitelé zemřelých koček si na znamení svého žalu holili obočí. Zemřelé kočky byly odvezeny do hlavního města Bubastisu, kde byly konzervované a mumifikované a pohřbeny byly v posvátné repozitáře. Obaly na kočky obdobně jako u lidských mumií byly často malovány velmi propracovaně. Některé kočky měly sarkofágy nebo dřevěné rakve ve tvaru kočky. Pár měl bronzové masky.

Vědci po dlouholetém intenzivním zkoumání po rozbalení mumifikovaných koček (které jsou vystaveny v Britském muzeu v Londýně) objevili vzor tečkovaný mourek charakteristický pro dnešní Egyptskou Mau. Díky tomuto kultu víme mnohé z té doby o egyptské Mau se dovídáme tolik cenných informací o starověkých Egypťanech a jejich Mau. Je mnoho odborných důkazů díky nimž je důkaz, že elegantní tečkovaný domácí kočky byly ve starověkém Egyptě běžný.

V egyptském umění se objevily první kočky kolem 2000 let př.n.l znázorňující pouto mezi člověkem a Mau. V roce 1450 let př.n.l jsou vyobrazeny Mau v domácím prostředí. V umění z doby nové říše (1570 - 1070 př.n.l ) a v období pozdní (1070 - 332 př.n.l.) je hojnější výskyt koček. Opakující znázornění koček na obrázku v egyptském umění je kočka na lovu v bažinách ve společnosti egyptských lovců se spoustou ptáků kolem. Vyobrazené Mau nesou velkou podobu jako dnešní Egyptská Mau s elegantním tělem, velkýma očima a ušima, tečkované a mourovaté znaky srsti na mnoha dílech. Ve starověkém Egyptě na jihu od Káhiry je také náznak Mau v podobě hireoglyfů vyřezaných na fragmentech zdí chrámů na kterých ale neprozrazují detaily vzhledu kočky pro své jednoduché znázornění. 

Staří Římané vozili strakaté egyptské Mau z Egypta do Itálie a do jiných částí Evropy už pravděpodobně v prvním století našeho letopočtu. Důkazem toho je zobrazení Mau na mnoha římských mozaikách četně jedné v Pompejích kde jí měla údajně o několik století později vidět i princezna Nathalia Troubetzkoy. Severní Evropské kočky domácí vznikly pravděpodobně křížením dovezených koček domácích z Egypta se zavalitějšími a delšími Evropskými tygry (Felis sylvestris sylvestris)...

Text zpracován se svolením E. Amideo a z volně dostupných zdrojů: Cat fancy, google... Fotografie na této stránce pochází z volně dostupných zdrojů a jsou upravené pro tento web.